بازگشت

بلیط بازدید از سیزدهمین نمایشگاه کتاب اصفهان

بخوان برای زندگی

★★★★★
★★★★★
امتیاز 3 (1 نظر) ثبت نظر و امتیاز
رایگان

اصفهان، پل شهرستان، محل دایمی نمایشگاه های بین المللی اصفهان

  • تاریخ برگزاری: 9 الی 15 آبان 97
  • زمان بازدید: 10 الی 20
  • حضور ناشران برتر استان

ثبت نظر و امتیاز
خدمات مشابه