بازگشت

آموزش تندخوانی و تقویت حافظه

افزایش حداقلی 3 برابر سرعت مطالعه

اصفهان، خیابان نشاط

بعد از این کارگاه دستاورد شما چه خواهد بود؟
یادگیری بهترین روش مطالعه روز جهان و پیاده سازی آن روی تمامی محتواهای درسی و غیر درسی
افزایش سرعت مطالعه تا حداقل 3 برابر
افزایش قوای تمرکز به وسیله تمرینات ویژه و کاربردی
فعالیت بهتر و سریع تر نیمکره های مغز
ایجاد مسیر عصبی صحیح در زمینه مطالعه
شخصیت شناسی در مطالعه و برنامه ریزی
آموزش حرفه ای نقشه ذهنی(مایندمپ)
  • تندخوانی
  • نحوه صحیح مطالعه
  • عملکرد مغز
  • تقویت حافظه برای درس خواندن
  • راهکارهای افزایش تمرکز
  • شخصیت شناسی در مطالعه و برنامه ریزی
  • آموزش کامل و حرفه ای نقشه ذهنی (مایندمپ)

ثبت نظر و امتیاز
خدمات مشابه