کتاب چهل نامه کوتاه به همسرم

کتاب صوتی

قیمت: 15,000 تومان

کتاب صوتی چهل نامه کوتاه به همسرم، نوشته ی نادر ابراهیمی ست که خطاب به همسرش که عصای دستِ تفکر، هم اندیش و هم قدم او در زندگی بوده است، بی تکلف سخن می گوید.
"اعتماد به نفسی به وسعتِ آسمان داشته باش؛ چرا که ارادت من به تو ارادتی مصرفی نیست و به وسعت تمامی آسمان است."
وقتی با نامه ها همراه می شوی در میابی که چرا او اینگونه همسرش را دوست می داشت. دوست داشتنی خالصانه، همیشگی و البته بسیار دشوار. اما او از پس این مهم دشوار به خوبی بر آمده و همه ی مرزهای نا ممکن را فرو ریخته است. چرا که در زندگی زراندیشانه ی امروز، که مجال یکسره خوب بودن، کامل عیار بودن، حتی در ذهن، انحراف و اندیشه ی باطلی نداشتن را از انسان گرفته است، 
این ها، تنها نامه هایی ساده نیستند، بلکه سرشار از غرضی محبانه اند برای تمام عاشقان سرزمینمان که زبان خوش فارسی می دانند. پس غنیمت است، بشنوید و بسیار بشنوید.
آهنگسازی این کتاب صوتی بر عهده ی ناصر چشم آذر از پیشگامان سازهای الکترونیک در ایران، بوده است. آلبوم باران عشق یکی از شاهکارهای اوست.


ثبت نظر و امتیاز