بازگشت

کتاب زندگی میدان جنگ است!

یازده قانون طلایی

★★★★★
★★★★★
امتیاز 4 (0 نظر) ثبت نظر و امتیاز
قیمت: 14,000 تومان

تست

1
2

یازده قانون طلایی برای پیروزی در جنگ زندگی: براساس اصول راسل سیمونز

انتشارات: هورمزد
تاریخ انتشار: فروردین ماه 1394
تعداد صفحات: 248

ثبت نظر و امتیاز