بازگشت

چهار اثر از فلورانس اسکاول شین

کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین یکی از کتاب هایی است که در ایران بیش از 100 بار چاپ شده است و خوانندگان بسیاری را به خود جلب نموده است.

 

کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین یکی از کتاب هایی است که در ایران بیش از 100 بار چاپ شده است و خوانندگان بسیاری را به خود جلب نموده است.

همان طور که از نام کتاب مشخص است، این کتاب مجموعه ی چهار نوشته ی اسکاول  شین (Florence Scovel Shinn) است. این چهار کتاب عبارت اند از: بازی زندگی و راه این بازی، کلام تو، عصای معجزه گر توست، در مخفی توفیق و نفوذ کلام

نویسنده ی آمریکایی این کتاب، سالیان بسیار در مقام هنرمند (نقاش) و خطیب، نامی بلندآوازه داشت. افراد بی شماری در کلاس هایش شرکت می جستند و از این طریق، پیام معنویت را به گروهی وسیع می رساند. بزرگ ترین راز موفقیتش این بود که همواره خودش بود: ساده و صمیمی و بی تکلف و شوخ طبع. هرگز نخواست قراردادی و ادیب مآب یا دارای نفوذی تحمیلی باشد.


ثبت نظر و امتیاز