بازگشت

آموزش تندخوانی و تقویت حافظه

افزایش حداقلی 3 برابر سرعت مطالعه

بعد از این کارگاه دستاورد شما چه خواهد بود؟ یادگیری بهترین روش مطالعه روز جهان و پیاده سازی آن روی تمامی محتواهای درسی و غیر درسی افزایش سرعت مطالعه تا حداقل 3 برابر افزایش قوای تمرکز به وسیله تمرینات ویژه و کاربردی فعالیت بهتر و سریع تر نیمکره های مغز ایجاد مسیر عصبی صحیح در زمینه مطالعه شخصیت شناسی در مطالعه و برنامه ریزی آموزش حرفه ای نقشه ذهنی(مایندمپ)


ثبت نظر و امتیاز