پیشرفت در کسب و کار

اگر از پیشرفت لذت میبرید

قیمت:
1,000 1,000 تومان %

تخفیف به ازای تعداد خرید

تعداد تخفیف قیمت بعد از تخفیف

اگر شما از شرایط کنونی شرکت خود راضی هستید و به فکر گسترش آن نیستید این کتاب خیلی برای شما مفید نخواهد بود. ولی اگر از پیشرفت لذت میبرید، باید نکاتی که ما در اینجا به شما گوشزد می کنیم را به خاطر بسپارید. این کتاب نکات کاربردی از کسب وکارهای موفق را در اختیار شما قرار می دهد. این نکات می تواند برای شما مفید، نیروبخش و آگاهی دهنده باشند.
کسب وکارهایی که به طور چشمگیر پیشرفت می کنند در خیلی جهات با شرکتهایی که در نقطۀ توقف گیر می کنند تفاوت دارند.


ثبت نظر و امتیاز
محصولات مرتبط